ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI ІНФОРМУЄ

Вiдповiдно до п.п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України N2755-VI 02.12.2010 (Далі-Кодексу), нарахування податкiв на майно фiзичним особам проводиться контролюючими органами, які надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу, податкове повiдомлення-рiшення про внесения податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Кодексу.

Платники земельного податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведения звірки даних щодо:

-розмiру площ та кiлькостi земельних дiлянок, що перебувають у власностi

та/або користуваннi платника податку;

-права на користування пiльгою зi сплат податку з урахуванням положень пунктiв 281.4 та 281.5. Кодексу;

-розміру ставки земельного податку;

-нарахованої суми плати за землю.

Платники податоку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки вiдповiдно до п.п. 266.7.3. п. 266,7 ст. 266 Кодексу, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своею податковою адресою для проведения звтрки даних щодо:

– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;

– розмiру загальної площi об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;

– нарахованог суми податку.

Платники транспортного податку вiдповiдно до п.п. 267.6.10 п. 267.6 ст. 267 Кодексу, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою (мiсцем реестрацй) для проведения звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власностi платника податку;

6) розмiру ставки податку;

в) нарахованоїсуми податку.

У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi (платники земельного податку докуменпив на право користування пiльгою, а також у разi зміни розмiру ставки) контролюючий орган проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) платнику податку нове податкове повідомлення-рішення. Попередне податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (відкликаним).